3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Samhällsvetenskapsprogrammet

Om internationella frågor och människors livsvillkor

Är du intresserad av hur samhällen i Sverige, EU och övriga världen styrs? Vill du veta hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt och hur du kan göra skillnad?

Då är Samhällsvetenskapsprogrammet en utbildning för dig. Det är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred gymnasieutbildning. Du kommer att få studera, debattera och diskutera. Du får lära dig utveckla ett vetenskapligt arbetssätt, tolka, förstå och att kritiskt granska.

Voxnadalens gymnasium är ambassdörskola för EU-parlamentet och det innebär att skolan arbetar aktivt med frågor som rör oss som EU-medborgare. För att bli ambassadörskola har lärare genomgått en utbildning som utformats av Europaparlamentet. Samhällsvetenskapsprogrammets elever lyfter under skolåret en rad EU-frågor som är aktuella i Europaparlamentet.

Väljer du vår profil Skapande media får du arbeta med media och reklam. Från idé till film- och fotoproduktion i teori och praktik.

Läs mer

Mer information om Samhällsvetenskapsprogrammet hittar du på Skolverkets hemsida.

Vår inriktning

Samhällsvetenskap
Du får lära dig mer om människors livsvillkor. Din förståelse för samhällsfrågor kommer att breddas och fördjupas.

Profil: Skapande media
Inom inriktningen Samhällsvetenskap har du möjlighet att välja profilen Skapande media som ger dig praktiska och teoretiska kunskaper i hur man kommunicerar med hjälp av text, bild och ljud.

Frida Wikblad går på Samhällsvetenskapsprogrammet i SA17, kolla in vad hon tycker om det!