3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Våra Program

Voxgym erbjuder sex nationella program och ett antal valmöjligheter inom dessa. Vi har även samtliga Introduktionsprogram.

Prova på dag för blivande elever

Om du inte hade möjlighet att besöka oss under Öppet hus kvällen i höstas men är nyfiken på Voxgym och våra program, kontakta då din SYV så får du komma och hälsa på en tid som passar dig!

Passar dig som:
 • Vill du arbeta med männsikor
 • Är intresserad av friskvård och hälsa
 • Vill leda och hjälpa andra att utvecklas
 • Kombinera teori och praktik under din studietid

Passar dig som:

 • Vill du bli diplomerad gymnasieekonom
 • Är du intresserad av ekonomi och entreprenörskap
 • Vill du starta ett UF-företag (Ung företagsamhet)

Passar dig som:

 • Är nyfiken på modern industri- och produktionsteknik
 • Gillar du att kombinera teori med praktiskt arbete.
 • Är nyfiken på modern industri- och produktionsteknik

Passar dig som:

 • Vill ha en bred utbildning som ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar
 • Gillar du att arbeta laborativt med modern utrustning i trevlig miljö
 • Är intresserad av ny naturvetenskaplig forskning

Passar dig som:

 • Intresserar dig för internationella frågor och människors livsvillkor
 • Är intresserad av hur samhällen i Sverige, EU och övriga världen styrs
 • Vill veta hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt och hur du kan göra skillnad

Passar dig som:

 • Är intresserad av informations- och medieteknik
 • Vill arbeta med design och konstruktion, programmering eller filmproduktion
 • Känner sig lockad av en bred teknisk utbildning