3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Våra Program

Voxgym erbjuder sex nationella program och ett antal valmöjligheter inom dessa. Vi har även samtliga Introduktionsprogram.

Öppet hus 2020 blir digitalt! Onsdag 18 november kl. 18.00

Prova på dag för eventuellt blivande elever

Ska du börja gymnasiet i höst och är du nyfiken på Voxgym och något av våra program? Då kan du få prova på att vara elev under en dag för att se om det är något för dig. Kontakta din SYV så får du komma och hälsa på oss en tid som passar dig!

Passar dig som:
 • Vill du arbeta med männsikor
 • Är intresserad av friskvård och hälsa
 • Vill leda och hjälpa andra att utvecklas
 • Kombinera teori och praktik under din studietid

Passar dig som:

 • Vill du bli diplomerad gymnasieekonom
 • Är du intresserad av ekonomi och entreprenörskap
 • Vill du starta ett UF-företag (Ung företagsamhet)

Passar dig som:

 • Är nyfiken på modern industri- och produktionsteknik
 • Gillar du att kombinera teori med praktiskt arbete.
 • Är nyfiken på modern industri- och produktionsteknik

Passar dig som:

 • Vill ha en bred utbildning som ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar
 • Gillar du att arbeta laborativt med modern utrustning i trevlig miljö
 • Är intresserad av ny naturvetenskaplig forskning

Passar dig som:

 • Intresserar dig för internationella frågor och människors livsvillkor
 • Är intresserad av hur samhällen i Sverige, EU och övriga världen styrs
 • Vill veta hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt och hur du kan göra skillnad

Passar dig som:

 • Är intresserad av informations- och medieteknik
 • Vill arbeta med design och konstruktion, programmering eller filmproduktion
 • Känner sig lockad av en bred teknisk utbildning