3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Introduktionsprogrammen

Vill du läsa upp dina betyg och uppnå gymnasiebehörighet?

Det finns fyra olika Introduktionsprogram. De vänder sig till dig som inte har behörighet till de nationella programmen inom gymnasieskolan.

IM är indelat i fyra olika program. I alla program får du utveckla dina kunskaper i att planera, genomföra, och dokumentera ditt arbete. Du får träna din förmåga att ta egna initiativ och vara kreativ. Förmågan att samarbeta, vara självständig och ta eget ansvar är också viktigt. Du arbetar i nära samarbete med erfarna och kompetenta pedagoger.

Programinriktat individuellt val
För att vara behörig för programinriktat val ska du ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå samt i

*engelska eller matematik samt fyra andra ämnen, eller
*engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Du följer utbildningen på ett yrkesprogram samtidigt som du läser grundskoleämne. Programmet syftar till att du så snart som möjligt ska kunna antas på det nationella programmet du följer.

Yrkesintroduktion
Du läser delar av ett yrkesprogram samtidigt som du kan läsa ämnen på grundskolenivå.

Individuellt alternativ
Du har en studieplan som syftar till fortsatt utbildning, t.ex. folkhögskola, eller till arbetsmarknaden.

Språkintroduktion
Du läser svenska som andraspråk samtidigt som du läser andra grundskoleämnen t.ex.för att bli behörig till ett gymnasieprogram.

Läs mer

Mer information om Introduktionsprogrammen hittar du på Skolverkets hemsida.

Våra IM-program

De olika alternativen som vi erbjuder inom ramen för Introduktionsprogrammet är:

-Programinriktat val
-Yrkesintroduktion
-Individuellt alternativ
-Språkintroduktion

-Introduktionsprogrammet är en bra chans för mig att läsa in grundskolebetygen som jag saknar för att kunna söka det jag vill på gymnasiet sedan. Jag har bara varit i Sverige i drygt tre år och det är svårt att hinna skaffa sig kunskaper på så kort tid så därför är Introduktionsprogrammet bra för mig. I år ska jag satsa på engelskan! I framtiden hoppas jag kunna ha en egen skönhetssalong så nu vill jag sträva efter att få betyg så jag kommer in på stylistprogrammet.
Jag trivs bra på Introduktionsprogrammet, lärarna är duktiga och väldigt bra att hjälpa. Vi har fina lokaler.
                                                                                                Zakieh Alizade, IM19