3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Ung företagsamhet

Våra elever inspireras i entreprenörskap på många olika sätt. Ung Företagsamhet ger eleverna på på Voxgym en möjlighet att driva ett eget företag i utbildningssyfte under ett läsår.

Alla elever kan välja Ung företagsamhet

Från och med HT-2014 kan alla elever välja Ung företagsamhet som utökat program eller Individuellt val.
Under året du och dina medarbetare driver UF-företaget tar ni själva fram er affärsidé, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar.

Teoretiska och praktiska kunskaper

Under året får ni unika möjligheter att träna och utveckla er förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för ert handlande. Dessutom får ni många tillfällen att delta på regionala, nationella och internationella arrangemang. Så här beskriver Catharina Wigzell, lärare på Ekonomiprogrammet, arbetssättet:

”Vi ekonomer behöver både teoretiska och praktiska kunskaper. Våra teoretiska kunskaper om ekonomi och företagande omsätter vi praktiskt i UF-företagen under årskurs 3."