3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Aktuellt på Voxgym

Här uppdaterar vi med allt det senaste från Voxgym,
stort och smått!

2020 > 05

Nu har skolans lokaler varit stängda sedan i mitten på mars då Regeringen gick ut med direktiven att gymnasie- och vuxenutbildningar skulle bedriva distansundervisning. På det stora hela fungerar det bra på Voxgym, vi har professionella lärare som har ställt om sin undervisning samt flitiga elever som är närvarande digitalt och gör sitt bästa utifrån var och ens förutsättningar. Men såklart så saknar vi varandra!

Vissa lättnader i restriktionerna har kommit från Folkhälsomyndigheten så vissa elever och även undervisningsgrupper får komma till skolan efter samråd med läraren om behov finns. Självklart gäller de allmänna råden om distans, god handhygien och att man ska vara fullt frisk även då.

I slutet av april förlängdes skolans distansundervisning till den 29 maj men då Folkhälsomyndigheten inte kommit med några nya rekommendationer så fortsätter undervisningen att ske på distans vårterminen ut.

För årskurs 1 & 2 så blir det inga skolavslutningar det här läsåret men terminen avslutas torsdag 11 juni. För våra årskurs 3 elever, årets studenter, planeras en liten annorlunda studentdag onsdag 10 juni. Läs mer i tidigare inlägg för hur det kommer att gå till och vilka tider som gäller.

Läs hela inlägget »

I år behöver vi fira studenten på ett litet annonrlunda sätt. Men studentfirande blir det:)! För att kunna genomföra studenten enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så har vi delat upp studenterna så att två klasser i taget är på skolan. Vi vill att studentklasserna samlas på skolan onsdag 10 juni enligt nedanstående schema;

Kl. 09:00 EK17 & SA17
Kl. 11:00 BF17 & IN17
Kl. 13:00 NA17 & TE17


Vår önskan är också att våra studenters vårdnadshavare, släkt och vänner respekterar Folkhälsomyndigheternas direktiv så att stora folksamlingar inte bildas utanför gymnasiet, hur tråkigt det än är för alla inblandade.

Läs hela inlägget »

Det är speciella tider nu som påverkar oss alla. Speciella tider kräver speciella åtgärder. Voxnadalens gymnasium håller sig hela tiden uppdaterade med Folkhälsomyndighetens direktiv och rättar sig efter deras rekommendationerna.  Därför kommer årets studentexamen att se lite annorlunda ut motför föregående år men vi ställer inte in, vi ställer om.

Studentexamen 2020 kommer att äga rum onsdag 10 juni och det blir tre avslutningar under dagen med tidsintervall. Vi återkommer med tider för dessa.
Gruppering av elever kommer att ske enligt följande, EK/SA, BF/IN och NA/TE. Endast mentorer kommer att delta.

Avslutningen kommer att bestå av en mindre ceremoni med betygs- och stipendieutdelning för att sedan avslutas med det traditionella utspringet.
Avslutningen kommer att streamas.

Vår önskan är att våra studenters vårdnadshavare, släkt och vänner respekterar Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans student som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas, allt för att stora folksamlingar inte ska bildas utanför gymnasiet.

Läs hela inlägget »

Voxgym på Facebook

Voxgym på Instagram

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.