3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Aktuellt på Voxgym

Här uppdaterar vi med allt det senaste från Voxgym,
stort och smått!

2020 > 03

Idag är det Skolutvecklingsdag här på Voxgym och det innebär att lärarna fortbildar sig och vår verksamhet. För eleverna så innebär det en chans att komma ikapp i kurser som de av någon anledning halkat efter i planeringen med. De elever som är i fas med sitt skolarbete är lediga idag.

För första gången genomförs en Skolutvecklingsdag på Voxgym idag digitalt på distans liksom all undervisning på Voxgym just nu. Och vem vet, kanske är det inte vår sista digitala Skolutvecklingsdag?

Läs mer om hur Skolverket ser på distansundervisning på deras hemsida. Där hittar du även mer frågor och svar om skolan utifrån skollagstiftningen just nu under Coronapandemin. Observera dock att Skolverket är ansvarig för alla skolformer och uttalar sig även om för- och grundskolefrågor. För oss gäller frågor och svar som rör gymnasieskolan såklart! 

Läs hela inlägget »

Många aktiviteter och evenemang ställs in i dessa Coronatider men i många fall föds nya idéer istället och mycket går att genomföra, men kanske på ett lite annat sätt! Som att vi på Voxgym nu har undervisning som vanligt enligt schemat fast digitalt på distans. Samma fast på nytt sätt!

Ett annat exempel är den årliga UF-mässan som skulle gått av stapeln i Söderhamn den 19 mars. På mässan får alla UF-företag som gymnasieelever startat under det pågående läsåret en chans att ställa ut och visa upp sitt företag men i år ställs alltså den fysiska mässan in och kommer istället att genomföras digitalt den 8 april.

Du kan läsa mer på deras hemsida hur det kommer att gå till. Av Voxgym´s UF-företag har Planera Mera redan anmält sig. Spännande med ett nytt grepp tycker vi och stort lycka till alla deltagande UF-företag!

Läs hela inlägget »

Voxgym bedriver för närvarande distansundervisning efter allmänna rekommendationer från Sveriges regering. Undervisningen flyter på bra och våra elever är närvarande och lika flitiga som vanligt. Lärarna har ställt om sin undervisning så att den kan genomföras digitalt. Däremot kommer inga Nationella prov att genomföras under våren.

Skolverket beslutade igår måndag 23/4 att alla vårens Nationella prov ställs in med anledning av rådande samhällssituation. "Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar. Nuvarande läge i skolan är mycket osäkert och situationen kan ändras mycket snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.
– De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen. Men utifrån rådande situation bedömer vi att det inte går att genomföra de nationella proven som återstår i vår. Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas", säger Peter Fredriksson på Skolverket.

Mer information från Skolverket om Coronaviruset och dess påverkan på skolan hittar du på deras hemsida.

Läs hela inlägget »

Nu har Voxgym gått över till att ha undervisning digitalt på distans. Eleverna sitter hemma och kopplar upp sig mot respektive lärare vid varje lektionsstart. Läsning sker enligt schema för varje klass.

Vi förväntade oss lite inkörningsproblem vid uppstart men vi måste nu, efter att ha varit i gång i snart två dagar, säga att det har gått förvånansvärt smärtfritt. Våra lärare har varit otroligt duktiga på att ställa om liksom eleverna som är lika närvarande och flitiga som en vanlig skoldag. 

Skulle problem dyka upp så finns vår IT-support finns tillgänglig på vardagar mellan kl. 8.30-16.00, tel. 0271-571 60. Du är också varmt välkommen att kontakta skolan på tel. 0271-571 61 eller via mail voxgym@ovanaker.se om det är något du undrar över.

Nu går vi mot helg och vi hoppas alla får en riktigt skön helg med lite vila, sol och kanske en bandyfinal:)! Kom ihåg att vara rädda om er själva och varandra, håll avstånd, var noga med handhygien och stanna hemma om du är sjuk! 
 

Läs hela inlägget »

Från och med torsdagen 19/3 kommer undervisning att ske enligt schema fast hemifrån, då skolans lokaler hålls stängda för att förhindra smittspridning (se tidigare inlägg för mer information).

Detta innebär att du som elev vid varje lektionsstart ska logga in i aktuellt Classroom (det ämne du har den lektionen) så att läraren kan föra närvaro. Sedan kommer lektionen att starta och genomföras på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar som finns. Läraren instruerar dig.

Har du problem med din internetuppkoppling, kontakta skolan på tel. 
0271-571 61 eller voxgym@ovanaker.se

Övrig IT-support, kontakta Essa på tel 0271-571 60 mellan kl. 8.30-16.00

Som vårdnadshavare kan det vara bra att tänka på att din ungdom kan behöva en plats att sitta på hemma, gärna bekvämt med plats för dator och eventuella böcker. Datorn måste ha tillgång till internet så eleverna kan få kontakt med läraren. Är detta ett problem hemma hos er, kontakta oss via mejl voxgym@ovanaker.se eller ring 0271-571 61.

Lunch äter eleverna hemma så länge skolans lokaler hålls stängda. Vidare gäller även dessa veckor att om någon elev är sjuk och inte kan delta i undervisningen så ska hen sjukanmälas som vanligt, läs mer hur man gör här.

Kommunen och skolans ledningsgrupp följer noggrant utvecklingen i samhället samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer kontinuerligt att lägga upp information här på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Efter rekommendation från regeringen 200317 (se hela presskonferensen här) har skolchef, tillika gymnasierektor Christer Andersson beslutat att stänga Voxgym´s lokaler from onsdag 18/3.

All undervisningen på gymnasienivå kommer från och med torsdag 19/3 att ske enligt schema digitalt på distans.

Onsdag 18/3 kommer lärarna att ägna sig åt att ställa om sin undervisning. Elever kan också under onsdagen hämta material på skolan, som de kan behöva för distansundervisningen.

Stängningen är i dagsläget planerad till torsdag 9/4 men kan om läget tillåter avbrytas eller förlängas.

Eleverna har informerats.

Följ gärna kommunens uppdateringar kring Coronaviruset via deras hemsida och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs hela inlägget »

Just nu sprids ett nytt coronavirus i världen. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.

Folkhälsomyndigheten bedömer i dag, 6 mars, att det inte ur ett smittskyddsperspektiv, finns anledning att friska elever och personal som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Elever som är inskrivna i skolan förväntas vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Det är viktigt att följa händelseutvecklingen och rekommendationerna via tillförlitliga källor, då det kan spridas mycket felaktigheter.  Läs uppdateringar på
Folkhälsomyndighetens webbplats och följ rekommendationerna därifrån.

Läs hela inlägget »

Voxgym på Facebook

Voxgym på Instagram

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.