3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Aktuellt på Voxgym

Här uppdaterar vi med allt det senaste från Voxgym,
stort och smått!

2020

Folkhälsomyndigheten drar tillbaka sin rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolor från och med 15 juni. Det innebär i praktiken att Voxgym fortsätter med distansundervisning vårterminen ut men att vi planerar för en skolstart på plats i skolans lokaler när höstterminen börjar i augusti.

Rekommendationerna kring studenten kvarstår. Mer information finns på Folkhälsomyndigheten hemsida

Läs hela inlägget »

Nu har skolans lokaler varit stängda sedan i mitten på mars då Regeringen gick ut med direktiven att gymnasie- och vuxenutbildningar skulle bedriva distansundervisning. På det stora hela fungerar det bra på Voxgym, vi har professionella lärare som har ställt om sin undervisning samt flitiga elever som är närvarande digitalt och gör sitt bästa utifrån var och ens förutsättningar. Men såklart så saknar vi varandra!

Vissa lättnader i restriktionerna har kommit från Folkhälsomyndigheten så vissa elever och även undervisningsgrupper får komma till skolan efter samråd med läraren om behov finns. Självklart gäller de allmänna råden om distans, god handhygien och att man ska vara fullt frisk även då.

I slutet av april förlängdes skolans distansundervisning till den 29 maj men då Folkhälsomyndigheten inte kommit med några nya rekommendationer så fortsätter undervisningen att ske på distans vårterminen ut.

För årskurs 1 & 2 så blir det inga skolavslutningar det här läsåret men terminen avslutas torsdag 11 juni. För våra årskurs 3 elever, årets studenter, planeras en liten annorlunda studentdag onsdag 10 juni. Läs mer i tidigare inlägg för hur det kommer att gå till och vilka tider som gäller.

Läs hela inlägget »

I år behöver vi fira studenten på ett litet annonrlunda sätt. Men studentfirande blir det:)! För att kunna genomföra studenten enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så har vi delat upp studenterna så att två klasser i taget är på skolan. Vi vill att studentklasserna samlas på skolan onsdag 10 juni enligt nedanstående schema;

Kl. 09:00 EK17 & SA17
Kl. 11:00 BF17 & IN17
Kl. 13:00 NA17 & TE17


Vår önskan är också att våra studenters vårdnadshavare, släkt och vänner respekterar Folkhälsomyndigheternas direktiv så att stora folksamlingar inte bildas utanför gymnasiet, hur tråkigt det än är för alla inblandade.

Läs hela inlägget »

Det är speciella tider nu som påverkar oss alla. Speciella tider kräver speciella åtgärder. Voxnadalens gymnasium håller sig hela tiden uppdaterade med Folkhälsomyndighetens direktiv och rättar sig efter deras rekommendationerna.  Därför kommer årets studentexamen att se lite annorlunda ut motför föregående år men vi ställer inte in, vi ställer om.

Studentexamen 2020 kommer att äga rum onsdag 10 juni och det blir tre avslutningar under dagen med tidsintervall. Vi återkommer med tider för dessa.
Gruppering av elever kommer att ske enligt följande, EK/SA, BF/IN och NA/TE. Endast mentorer kommer att delta.

Avslutningen kommer att bestå av en mindre ceremoni med betygs- och stipendieutdelning för att sedan avslutas med det traditionella utspringet.
Avslutningen kommer att streamas.

Vår önskan är att våra studenters vårdnadshavare, släkt och vänner respekterar Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans student som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas, allt för att stora folksamlingar inte ska bildas utanför gymnasiet.

Läs hela inlägget »

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit ett gemensamt beslut angående skolavslutningarna i Ovanåkers kommun denna termin utifrån Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer. Så här lyder skrivelsen;

"Barn- och utbildningsförvaltningen:

Förhållningsregler gällande avslutningar under läsåret 2019-2020

För att undvika smittspridning och värna våra äldre och personer i riskgrupper kommer samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium och vuxenutbildning läsåret 2019-2020 att ske utan vårdnadshavare, släkt och vänner.
Varje avdelning/grupp/klass avslutar med sina barn/elever utifrån de direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen har utfärdat vilka bl. a är att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer (idag max 50 personer) samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Vi förhåller oss också till Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans studenter som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas. Detsamma gäller givetvis även avslutningsceremonier för övriga gymnasieårskurser.
Folkhälsomyndigheten anser dock att det bör finnas möjlighet att genomföra betygsutdelning och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier för de elever som slutar gymnasieskolan vårterminen 2020.
Voxnadalens gymnasium kommer att genomföra dessa avslutningsceremonier klassvis.

För varje moment i samband med studentexamen åligger det rektor göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.
 
Christer Andersson
Barn- och utbildningschef
Ovanåkers kommun"

För Voxgym innebär detta alltså att ingen skolavslutning kommer att ske denna termin för årskurs 1 & 2 elever.

För årets studenter (åk 3 elever) kommer betygsutdelning och en mindre cermoni att ske klassvis med respektive mentor. Vi återkommer med mer information om hur den kommer att genomföras. 

Läs hela inlägget »

Skolan har gjort ett utskick till vårdnadshavare/föräldrar med lite information om skolstängningens påverkan och om de lättnader som Folkhälsomyndigheten har gjort för mindre undervisningsgrupper i vissa fall. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidan om dessa undantag samt här på sidan i tidigare inlägg. 

Voxgym har också beslutat att betala ut matersättning under en period av skolstängningen för att kompensera för ökat arbete och matkostnader. Matersättningen ska betalas ut till den som står för den ökade matutgiften i hushållet. För att matersättning ska kunna betalas ut så måste vi få in den bifogade svarsblanketten. Vi vill att ni fyller i alla uppgifter och skickar tillbaka blanketten senast 15 maj för att kunna erhålla matersättning. Du hittar även svarsblanketten här på hemsidan under Dokument om du skulle behöva en ny.

Brevet i sin helhet hittar du här.

Läs hela inlägget »

I år är inget vanligt år och årets studentfirande blir inte heller som vanligt. Studentbalen som skulle ha ägt rum i början av juni är tyvärr inställd då den inte är förenlig med Regeringens förbud av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansiering. 

Studentdagen och allt kringfirande har i många kommuner runt om i landet också ställts in, men i Ovanåkers kommun undersöker ledningsgruppen just nu möjligheterna till ett alternativt firande i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så fort ett beslut har tagits kommer vi att publicera informationen gällande årets studentfirande. Det vi vet idag är att det inte kommer att genomföras på traditionellt sätt men förhoppningsvis kommer dagen att vara genomförbar på ett alternativt sätt. #viställerinteinviställerom

Läs hela inlägget »

Folkhälsomyndigheten har kommit med vissa undantag från rekommendationen att gymnasieskolor ska bedriva distansundervisning på grund av rådande Coronapandemin. I korthet är det praktiska prov och examinationer som inte kan genomföras på distans, enskilda elever som behöver särskilt stöd för att uppnå examen samt inslag i undervisningen som inte kan genomföras på distans, exempelvis praktiska moment, som undantas från gällande rekommendation. Du kan läsa hela texten på Folhälsomyndighetens hemsida.

Skolverket skriver i och med detta att det nu är möjligt att öppna upp skolor för mindre grupper förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning av Covid-19. Elever som ska prioriteras är de som är i slutet av sin utbildning, ex. elever i årskurs 3 på ett nationellt gymnasieprogram. Läs mer på Skolverkets hemsida.

På Voxgym kommer detta att bland annat innebära att elever i årskurs 3 på Industritekniska programmet kommer att kallas till skolan i mindre grupper för att genomföra praktiska moment. Eleverna håller tex. på med sina gymnasiearbeten och flera behöver tillgång till de maskiner som finns på skolan för att kunna slutföra sitt arbete.

Skolledningen planerar just nu också för hur arbetet med att stötta enskilda elever som behöver särskild stöd för att klara sin examen ska utformas och lite längre fram kan det blir aktuellt att även kalla in dessa elever till skolan för personlig handledning och stöttning.

De elever som är akutella för att komma till skolan kommer att bli kontaktad personligen.

Läs hela inlägget »

Oj, oj vilken dag det var igår! Den första digitala regionala UF-mässan gick av stapeln och Voxgyms UF-företag kammade hem flera priser. Bra jobbat!!

Vi säger stort grattis till Novo UF som totalt vann tre stycken priser;
1:a pris i Årets tjänst
2:a pris i Årets samhällsentreprenör
3:e pris i Årets UF-företag

Stort grattis även till Barnens Framtid UF som också totalt vann tre stycken priser;
1:a pris i Årets hantverkare
1:a pris i Årets vara
2:a pris i Årets UF-företag

Vi vet att det ligger otroligt mycket hårt och seriöst arbete bakom varje UF-företag och därför är det extra roligt när våra UF-företag uppmärksammas för sina insatser, jättekul och än en gång stort grattis!!

Läs hela inlägget »

Gävleborgs UF-mässa skulle ha gått av stapeln i Söderhamn 19 mars i år men kunde inte genomföras pga Coronapandemin. Men då valde ufgavleborg att ställa om istället för att ställa in och just nu sänds den första digitala UF-mässan någonsin! På www.ufmassa.se kan du besöka det digitala mässgolvet med alla utställare samt följa prisutdelningarna från studion. Checka in!

Läs hela inlägget »

Voxgym utövar nu endast undervisning på distans och så ska det fortsätta maj månad ut som det ser ut i dag.

På Voxgym är det alltid viktigt att våra elever har rätt och fungerande utrustning, just nu är det än viktigare att både dator såväl som mjuk- och hårdvara fungerar som det ska så att man kan delta i undervisningen.

Eftersom det från och med 3 april råder besöksförbud på skolan så ser vi gärna att du i första hand kontaktar IT-support via telefon för du vet väl att du även kan få hjälp med din dator hemifrån? För att det ska fungera så behöver du programmet ConnectWise på din dator och de allra flesta har programmet installerat redan. Hur du kontrollerar om just du har det och hur du delar din dator med IT-personal kan du läsa mer om på intranätet (EduLife). Vår IT-support finns tillgänglig alla vardagar mellan kl. 8.30-16.00 på tel. 0271-571 60.

Läs hela inlägget »

Tf rektor och skolchef Christer Andersson har idag beslutat att förlänga stängningen av skolans lokaler och ytterligare strama åt social distansiering efter Folkhälsomyndighetens och Regeringens senaste rekommendationer. Läs Christers brev nedan där han förklarar nuläget.

"Hej,

Först vill vi jag rikta ett stort tack till elever och personal. Ni gör ett fantastiskt arbete i dessa orostider!

I dagsläget så finns det ingenting som pekar på att den negativa utvecklingen av Coronaviruset går att stoppa i Sverige. Detta innebär också att Gävleborg kommer att drabbas i betydligt större utsträckning än hittills. Som en del i detta måste vi ta vårt ansvar och hjälpa till med att minimera smittspridningen framför allt för att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

Detta innebär att vi kommer att förlänga vår skolstängning för gymnasiet och vuxenutbildningen till och med fredag 29/5. Vilka konsekvenser detta får är omöjligt att överblicka i dagsläget men bestämt är att Lovskola kommer att erbjudas.

I övrigt så kommer årets bal att ställas in. Angående årets studentexamen kommer den inte att kunna genomföras traditionellt.

Övriga skolformer i kommunen kommer att fortsätta som vanligt om inte smittspridning eller regeringsbeslut omöjliggör detta.

All övrig personal i kommunen kommer så långt som möjligt att arbeta på distans vilket även vi inom vår administration här på gymnasiet kommer att göra.
 
Våra beslut grundas i Folkhälsomyndighetens rekommendationer/råd och de direktiv som utgår från regeringen.
 
Rektor
Christer Andersson"

Har ni frågor eller funderingar kring ovanstående så är ni välkomna att ta kontakt med Elevhälsan (kontaktuppgifter enligt tidigare utskick eller under Elevhälsa här på hemsidan) eller skolan på tel. 0271-571 61 eller voxgym@ovanaker.se

Sköt om er och varandra!

Läs hela inlägget »

Nu har Voxgym kört distansundervisning i två veckor och det fungerar bra. Elevhälsan tar successivt kontakt med alla våra elever, en och en för att höra hur de tycker att det går att sitta hemma och studera på distans. De allra flesta är positiva och säger att det går bra. De flesta frågor vi får är från årskurs treor kring studenten förståeligt nog. Tyvärr kan vi inte ge några klara besked om hur det ser ut då.

Det vi vet i dag är att skolans lokaler är stängda tom 9 april och att vi fram tills dess praktiserar distansundervisning. Vi vet inget i dagsläget om varken bal eller studenten. Vi följer noga den rådande samhällsutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om situationen förändras och vi får ytterligare information så publicerar vi den här på hemsidan direkt. 

Under tiden är det viktigt att vi tar hand om varandra och oss själva på bästa sätt. Var noga med handhygien och framför allt, stanna hemma om du känner dig sjuk!

Är man hemmavid mycket nu så kan det ändå vara bra att försöka upprätthålla så mycket som möjligt av sina normala rutiner (förutsatt att man är frisk), som tex att ställa väckarklockan i vanlig tid, klä på sig och äta sin frukost innan lektionerna börjar. Var noga med att ta lite rörelsepauser mellan lektionerna som om du skulle ha bytt klassrum. Ät näringsriktiga luncher, och passa gärna på att gå ut i friska luften en stund om du har möjlighet. Att så långt som möjligt upprätthålla sina normala rutiner är bra för oss liksom allt som stärker vårt immunförsvar. Var rädda om er!

Läs hela inlägget »

Idag är det Skolutvecklingsdag här på Voxgym och det innebär att lärarna fortbildar sig och vår verksamhet. För eleverna så innebär det en chans att komma ikapp i kurser som de av någon anledning halkat efter i planeringen med. De elever som är i fas med sitt skolarbete är lediga idag.

För första gången genomförs en Skolutvecklingsdag på Voxgym idag digitalt på distans liksom all undervisning på Voxgym just nu. Och vem vet, kanske är det inte vår sista digitala Skolutvecklingsdag?

Läs mer om hur Skolverket ser på distansundervisning på deras hemsida. Där hittar du även mer frågor och svar om skolan utifrån skollagstiftningen just nu under Coronapandemin. Observera dock att Skolverket är ansvarig för alla skolformer och uttalar sig även om för- och grundskolefrågor. För oss gäller frågor och svar som rör gymnasieskolan såklart! 

Läs hela inlägget »

Många aktiviteter och evenemang ställs in i dessa Coronatider men i många fall föds nya idéer istället och mycket går att genomföra, men kanske på ett lite annat sätt! Som att vi på Voxgym nu har undervisning som vanligt enligt schemat fast digitalt på distans. Samma fast på nytt sätt!

Ett annat exempel är den årliga UF-mässan som skulle gått av stapeln i Söderhamn den 19 mars. På mässan får alla UF-företag som gymnasieelever startat under det pågående läsåret en chans att ställa ut och visa upp sitt företag men i år ställs alltså den fysiska mässan in och kommer istället att genomföras digitalt den 8 april.

Du kan läsa mer på deras hemsida hur det kommer att gå till. Av Voxgym´s UF-företag har Planera Mera redan anmält sig. Spännande med ett nytt grepp tycker vi och stort lycka till alla deltagande UF-företag!

Läs hela inlägget »

Voxgym bedriver för närvarande distansundervisning efter allmänna rekommendationer från Sveriges regering. Undervisningen flyter på bra och våra elever är närvarande och lika flitiga som vanligt. Lärarna har ställt om sin undervisning så att den kan genomföras digitalt. Däremot kommer inga Nationella prov att genomföras under våren.

Skolverket beslutade igår måndag 23/4 att alla vårens Nationella prov ställs in med anledning av rådande samhällssituation. "Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar. Nuvarande läge i skolan är mycket osäkert och situationen kan ändras mycket snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.
– De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen. Men utifrån rådande situation bedömer vi att det inte går att genomföra de nationella proven som återstår i vår. Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas", säger Peter Fredriksson på Skolverket.

Mer information från Skolverket om Coronaviruset och dess påverkan på skolan hittar du på deras hemsida.

Läs hela inlägget »

Nu har Voxgym gått över till att ha undervisning digitalt på distans. Eleverna sitter hemma och kopplar upp sig mot respektive lärare vid varje lektionsstart. Läsning sker enligt schema för varje klass.

Vi förväntade oss lite inkörningsproblem vid uppstart men vi måste nu, efter att ha varit i gång i snart två dagar, säga att det har gått förvånansvärt smärtfritt. Våra lärare har varit otroligt duktiga på att ställa om liksom eleverna som är lika närvarande och flitiga som en vanlig skoldag. 

Skulle problem dyka upp så finns vår IT-support finns tillgänglig på vardagar mellan kl. 8.30-16.00, tel. 0271-571 60. Du är också varmt välkommen att kontakta skolan på tel. 0271-571 61 eller via mail voxgym@ovanaker.se om det är något du undrar över.

Nu går vi mot helg och vi hoppas alla får en riktigt skön helg med lite vila, sol och kanske en bandyfinal:)! Kom ihåg att vara rädda om er själva och varandra, håll avstånd, var noga med handhygien och stanna hemma om du är sjuk! 
 

Läs hela inlägget »

Från och med torsdagen 19/3 kommer undervisning att ske enligt schema fast hemifrån, då skolans lokaler hålls stängda för att förhindra smittspridning (se tidigare inlägg för mer information).

Detta innebär att du som elev vid varje lektionsstart ska logga in i aktuellt Classroom (det ämne du har den lektionen) så att läraren kan föra närvaro. Sedan kommer lektionen att starta och genomföras på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar som finns. Läraren instruerar dig.

Har du problem med din internetuppkoppling, kontakta skolan på tel. 
0271-571 61 eller voxgym@ovanaker.se

Övrig IT-support, kontakta Essa på tel 0271-571 60 mellan kl. 8.30-16.00

Som vårdnadshavare kan det vara bra att tänka på att din ungdom kan behöva en plats att sitta på hemma, gärna bekvämt med plats för dator och eventuella böcker. Datorn måste ha tillgång till internet så eleverna kan få kontakt med läraren. Är detta ett problem hemma hos er, kontakta oss via mejl voxgym@ovanaker.se eller ring 0271-571 61.

Lunch äter eleverna hemma så länge skolans lokaler hålls stängda. Vidare gäller även dessa veckor att om någon elev är sjuk och inte kan delta i undervisningen så ska hen sjukanmälas som vanligt, läs mer hur man gör här.

Kommunen och skolans ledningsgrupp följer noggrant utvecklingen i samhället samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer kontinuerligt att lägga upp information här på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Efter rekommendation från regeringen 200317 (se hela presskonferensen här) har skolchef, tillika gymnasierektor Christer Andersson beslutat att stänga Voxgym´s lokaler from onsdag 18/3.

All undervisningen på gymnasienivå kommer från och med torsdag 19/3 att ske enligt schema digitalt på distans.

Onsdag 18/3 kommer lärarna att ägna sig åt att ställa om sin undervisning. Elever kan också under onsdagen hämta material på skolan, som de kan behöva för distansundervisningen.

Stängningen är i dagsläget planerad till torsdag 9/4 men kan om läget tillåter avbrytas eller förlängas.

Eleverna har informerats.

Följ gärna kommunens uppdateringar kring Coronaviruset via deras hemsida och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs hela inlägget »

Just nu sprids ett nytt coronavirus i världen. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.

Folkhälsomyndigheten bedömer i dag, 6 mars, att det inte ur ett smittskyddsperspektiv, finns anledning att friska elever och personal som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Elever som är inskrivna i skolan förväntas vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Det är viktigt att följa händelseutvecklingen och rekommendationerna via tillförlitliga källor, då det kan spridas mycket felaktigheter.  Läs uppdateringar på
Folkhälsomyndighetens webbplats och följ rekommendationerna därifrån.

Läs hela inlägget »

Två av UF-företagen på Voxnadalens gymnasium har tagit sig vidare och får i och med det pitcha sina affärsidéer inför en jury på den regionala mässan i Söderhamn den 19 mars!

Dessa företag är Barnens Framtid UF med VD Emma Hedström tillika ekonomiansvarig, Oskar Bucht, försäljningschef samt Anna Ungman Swessar produktion- och marknadsföringsansvarig. Även Novo UF med VD Nathalie Karsbo, administratör Emil Forsblom, säljare Herman Gradin och ekonomiansvarig Alicia Eriksson har gått vidare.

Skulle pitchningen gå bra för Barnens Framtid och Novo och de blir topp fyra enligt juryn så får de också pitcha sina affärsidéer på scenen i mässhallen. Riktigt spännande, vi håller tummarna! Att hålla tummarna räcker dock inte för företagen, det är hårt arbete som väntar med förberedelser inför mässan och det ordinarie arbetet med företagen. Mycket jobb och mycket kunskap!

I år är det 340 UF-företag i Gävleborg och av dessa är alltså två UF-företag från VOXGYM på topp fjorton, bra jobbat!! Dessutom har Oskar Bucht kvalat in till bästa säljare.

Ni följer väl företagen på instagram @novouf @barnensframtiduf och facebook novouf och barnensframtiduf Där kan ni läsa mer om deras affärsidéer och vad som händer. Stort lycka till allesammans!

Läs hela inlägget »

Just nu befinner sig Barn- och Fritidsprogrammets åk 3, BF17-klassen i Sydafrika på studieresa. De ska besöka skolor, sevärdheter och barnhem som en del av deras APL, arbetsplatsförlagda lärande och skolans internationaliseringsarbete.

Resan ner gick bra och nu kan äventyren börja! Ni kan följa resan via deras instagramkonto @sydafrikaresan2020

Läs hela inlägget »

Den här veckan är våra elever på bandygymnasiet i Ryssland på studieresa. De har rest till Krasnojarsk som ligger i östra Ryssland ovanför Mongoliet. Fågelvägen dit är ca 430 mil och det skulle ta 4 dygn att åka dit med bil. Som tur är så behövde inte eleverna tillsammans med ledarna Peter, Keka, Tom och Franco ta bilen denna gång utan de tog flyget men även det var en lång resa.
De är nu på plats i och de har hunnit med lite sightseeing i Krasnojarsk och även besökt en alpinanläggning. De tas om hand av privata guiden och tolken Daria som hjälper till på alla sätt.

Självklart blir det också bandy! Från Krasnojarsk kommer bandylaget Jenisej och härifrån kommer några av världens bästa spelare genom tiderna som ex Segej Lomanov sr och jr. Ikväll spelar våra killar match mot Jenisej, kl. 20.00 lokal tid men då är kl. 14.00 här hos oss. Matchen sänds via youtube så bänka dig kl. 14 och se matchen via denna länk
https://www.youtube.com/channel/UCV2agKm8HsdzHsXLdEcv66w

Vi hoppas på en spännande match med slutresultat till vår fördel:)
På söndag lämnar elever ett kallt (minus 15 till minus 20 grader) och soligt Ryssland och reser hemåt igen med bagaget fullt av nya erfarenheter och upplevelser! 

Läs hela inlägget »

Skolverket samlar varje år in och redovisar uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Nu är statistiken klar för läsåret 18-19, och Ovanåkers kommun uppvisar goda resultat! Voxgym är uppmärksammad då 88 % av våra elever lämnade oss med gymnasieexamen. Vi var bästa gymnasieskola i Gävleborgs län. I jämförelse kan sägas att Sverigesnittet var 76,8 %. Rektor Christer Andersson riktar ett stort tack till all personal och elever för hårt och kvalitativt arbete.
Du kan ta del av statistiken här.

Läs hela inlägget »

Här på Voxgym kan man välja mellan tre moderna språk, tyska, franska eller spanska. Grupperna läser såklart separat under året men veckan innan jul träffades språkgrupperna i årskurs ett och två och hade en gemensam julavslutning. Eleverna fick berätta för varandra hur man firar jul i Spanien, Frankrike och Tyskland. De läste egna skrivna dikter, spelat Kahoot och sjöng på alla tre språken! Det var en jättemysig och uppskattad stund hälsar språklärarna Anette, Therese, Marita och Marie.

loading...
Läs hela inlägget »

Voxgym på Facebook

Voxgym på Instagram

197

Tjoho! Folkhälsomyndigheten häver rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolor från och med 15 juni. Det innebär att vi ses på plats här på skolan när höstterminen börjar i augusti🤩 Läs mer på voxgym.se #voxgymgoesnormalinaugust #distansundervisningenupphör #voxgym #voxnadalensgymnasium #höstterminsstartsomvanligt #påplatsiaugusti #edsbyn #ovanåkerskommun