3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Elevhälsan

På Voxgym ska alla elever bli sedda och hörda. Voxgym inspirerar till lärande och utveckling i en trivsam skolmiljö. Här ska alla känna sig trygga, bli respektfullt bemötta och positivt uppmärksammade. Nolltolerans råder mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling. 

Biträdande rektor ansvarig för elevhälsan

Ingrid Boström
0271-571 64

Kurator & biträdande rektor med ansvar för Introduktionsprogrammet

Gunilla Storkull
070-238 27 08

Skolsköterska

Anna-Lena Malmgren
0271-570 68

Specialpedagog

Ylva Eriksson
0271-570 00

Studie- och yrkesvägledare

Kristina Jakobsson
0271-572 46