3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Aktuellt på Voxgym

Här uppdaterar vi med allt det senaste från Voxgym,
stort och smått!

Folkhälsomyndigheten drar tillbaka sin rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolor från och med 15 juni. Det innebär i praktiken att Voxgym fortsätter med distansundervisning vårterminen ut men att vi planerar för en skolstart på plats i skolans lokaler när höstterminen börjar i augusti.

Rekommendationerna kring studenten kvarstår. Mer information finns på Folkhälsomyndigheten hemsida

Läs hela inlägget »

Nu har skolans lokaler varit stängda sedan i mitten på mars då Regeringen gick ut med direktiven att gymnasie- och vuxenutbildningar skulle bedriva distansundervisning. På det stora hela fungerar det bra på Voxgym, vi har professionella lärare som har ställt om sin undervisning samt flitiga elever som är närvarande digitalt och gör sitt bästa utifrån var och ens förutsättningar. Men såklart så saknar vi varandra!

Vissa lättnader i restriktionerna har kommit från Folkhälsomyndigheten så vissa elever och även undervisningsgrupper får komma till skolan efter samråd med läraren om behov finns. Självklart gäller de allmänna råden om distans, god handhygien och att man ska vara fullt frisk även då.

I slutet av april förlängdes skolans distansundervisning till den 29 maj men då Folkhälsomyndigheten inte kommit med några nya rekommendationer så fortsätter undervisningen att ske på distans vårterminen ut.

För årskurs 1 & 2 så blir det inga skolavslutningar det här läsåret men terminen avslutas torsdag 11 juni. För våra årskurs 3 elever, årets studenter, planeras en liten annorlunda studentdag onsdag 10 juni. Läs mer i tidigare inlägg för hur det kommer att gå till och vilka tider som gäller.

Läs hela inlägget »

I år behöver vi fira studenten på ett litet annonrlunda sätt. Men studentfirande blir det:)! För att kunna genomföra studenten enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så har vi delat upp studenterna så att två klasser i taget är på skolan. Vi vill att studentklasserna samlas på skolan onsdag 10 juni enligt nedanstående schema;

Kl. 09:00 EK17 & SA17
Kl. 11:00 BF17 & IN17
Kl. 13:00 NA17 & TE17


Vår önskan är också att våra studenters vårdnadshavare, släkt och vänner respekterar Folkhälsomyndigheternas direktiv så att stora folksamlingar inte bildas utanför gymnasiet, hur tråkigt det än är för alla inblandade.

Läs hela inlägget »

Det är speciella tider nu som påverkar oss alla. Speciella tider kräver speciella åtgärder. Voxnadalens gymnasium håller sig hela tiden uppdaterade med Folkhälsomyndighetens direktiv och rättar sig efter deras rekommendationerna.  Därför kommer årets studentexamen att se lite annorlunda ut motför föregående år men vi ställer inte in, vi ställer om.

Studentexamen 2020 kommer att äga rum onsdag 10 juni och det blir tre avslutningar under dagen med tidsintervall. Vi återkommer med tider för dessa.
Gruppering av elever kommer att ske enligt följande, EK/SA, BF/IN och NA/TE. Endast mentorer kommer att delta.

Avslutningen kommer att bestå av en mindre ceremoni med betygs- och stipendieutdelning för att sedan avslutas med det traditionella utspringet.
Avslutningen kommer att streamas.

Vår önskan är att våra studenters vårdnadshavare, släkt och vänner respekterar Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans student som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas, allt för att stora folksamlingar inte ska bildas utanför gymnasiet.

Läs hela inlägget »

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit ett gemensamt beslut angående skolavslutningarna i Ovanåkers kommun denna termin utifrån Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer. Så här lyder skrivelsen;

"Barn- och utbildningsförvaltningen:

Förhållningsregler gällande avslutningar under läsåret 2019-2020

För att undvika smittspridning och värna våra äldre och personer i riskgrupper kommer samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium och vuxenutbildning läsåret 2019-2020 att ske utan vårdnadshavare, släkt och vänner.
Varje avdelning/grupp/klass avslutar med sina barn/elever utifrån de direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen har utfärdat vilka bl. a är att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer (idag max 50 personer) samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Vi förhåller oss också till Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans studenter som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas. Detsamma gäller givetvis även avslutningsceremonier för övriga gymnasieårskurser.
Folkhälsomyndigheten anser dock att det bör finnas möjlighet att genomföra betygsutdelning och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier för de elever som slutar gymnasieskolan vårterminen 2020.
Voxnadalens gymnasium kommer att genomföra dessa avslutningsceremonier klassvis.

För varje moment i samband med studentexamen åligger det rektor göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.
 
Christer Andersson
Barn- och utbildningschef
Ovanåkers kommun"

För Voxgym innebär detta alltså att ingen skolavslutning kommer att ske denna termin för årskurs 1 & 2 elever.

För årets studenter (åk 3 elever) kommer betygsutdelning och en mindre cermoni att ske klassvis med respektive mentor. Vi återkommer med mer information om hur den kommer att genomföras. 

Läs hela inlägget »

Voxgym på Facebook

Voxgym på Instagram

197

Tjoho! Folkhälsomyndigheten häver rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolor från och med 15 juni. Det innebär att vi ses på plats här på skolan när höstterminen börjar i augusti🤩 Läs mer på voxgym.se #voxgymgoesnormalinaugust #distansundervisningenupphör #voxgym #voxnadalensgymnasium #höstterminsstartsomvanligt #påplatsiaugusti #edsbyn #ovanåkerskommun