3_Voxgym_Logo_Mobilversion

Brev till vårdnadshavare/föräldrar

Skolan har gjort ett utskick till vårdnadshavare/föräldrar med lite information om skolstängningens påverkan och om de lättnader som Folkhälsomyndigheten har gjort för mindre undervisningsgrupper i vissa fall. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidan om dessa undantag samt här på sidan i tidigare inlägg. 

Voxgym har också beslutat att betala ut matersättning under en period av skolstängningen för att kompensera för ökat arbete och matkostnader. Matersättningen ska betalas ut till den som står för den ökade matutgiften i hushållet. För att matersättning ska kunna betalas ut så måste vi få in den bifogade svarsblanketten. Vi vill att ni fyller i alla uppgifter och skickar tillbaka blanketten senast 15 maj för att kunna erhålla matersättning. Du hittar även svarsblanketten här på hemsidan under Dokument om du skulle behöva en ny.

Brevet i sin helhet hittar du här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter